Van klimaatakkoord naar duurzame mobiliteit: de toekomst van jouw bedrijf in Nederland.

2 min lezen
28-jun-2024 10:30:26
Van klimaatakkoord naar duurzame mobiliteit: de toekomst van jouw bedrijf in Nederland.
3:57

In 2019 werd het Klimaatakkoord gesloten, waarin overheden, werkgevers en maatschappelijke organisaties afspraken maakten om de CO2-uitstoot te verminderen. Een belangrijk doel was om tegen 2030 de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit met 1 megaton te reduceren. Later, in het Coalitie Akkoord van 2023, werd dit doel verhoogd naar 1,5 megaton. Aanvankelijk was het plan om individuele werkgevers te verplichten een maximum aan CO2-uitstoot per reizigerskilometer te hanteren, met een overgangsperiode van vier jaar. Vanwege de onzekerheden die de COVID-19-pandemie met zich meebracht, is echter gekozen voor een collectief CO2-uitstoot plafond.

Het is bijna 1 juli

Vanaf 1 juli 2024 treedt een belangrijke verandering in werking: de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit. Deze verplichting vereist dat werkgevers met 100 of meer werknemers jaarlijks gegevens rapporteren over de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit. De rapportage biedt cruciaal inzicht in de CO2-impact van werkgebonden mobiliteit, wat essentieel is voor het ontwikkelen van beleid om de ecologische voetafdruk te verkleinen en nationale klimaatdoelen te halen.

Wat houdt de rapportageverplichting in?

Alle organisaties met 100 of meer werknemers zijn wettelijk verplicht om te rapporteren. Kleinere organisaties kunnen vrijwillig deelnemen, maar vanaf 1 juli 2024 geldt de verplichting voor grotere organisaties.

Gegevens verzamelen: Verzamel het totaal aantal kilometers dat jouw werknemers per jaar afleggen voor zakelijk en woon-werkverkeer, inclusief specificaties per vervoermiddel en brandstoftype.

Gegevens indienen: Dien de verzamelde informatie in via een online formulier van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de tweede helft van 2024 of het volledige jaar 2024, uiterlijk op 30 juni 2025.

Toezicht en handhaving: Omgevingsdiensten zullen de naleving controleren en kunnen sancties opleggen bij niet-naleving.

Waarom is dit belangrijk?

De rapportageverplichting is een belangrijke stap richting een duurzamer Nederland. Door inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van werkgebonden mobiliteit, kun je effectieve maatregelen nemen om deze uitstoot te verminderen. Dit draagt niet alleen bij aan nationale klimaatdoelen, maar helpt ook bij het verminderen van de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf.

Jouw rol als werkgever

Als werkgever speel jij een cruciale rol in dit proces. Zorg ervoor dat jouw administratie op orde is, verzamel tijdig alle benodigde gegevens en dien ze correct in. Dit is niet alleen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook om strategische voordelen te behalen.

Kansen voor energie-innovatie

De integratie van laadpalen voor elektrische voertuigen op jouw bedrijfsterreinen biedt een dubbele kans. Het vergemakkelijkt niet alleen de overstap naar duurzame mobiliteit voor jouw werknemers, maar biedt ook mogelijkheden voor energiebeheer en -optimalisatie. Door slimme laadinfrastructuur te implementeren, kun je pieken in energieverbruik verminderen en de opname van hernieuwbare energie stimuleren.

Duurzaamheid en energie besparen

Duurzaamheid gaat hand in hand met efficiënt energieverbruik. Door energiebesparende maatregelen te nemen en groene energie te gebruiken, kun je de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf aanzienlijk verkleinen. Audax Renewables ondersteunt bedrijven bij het analyseren en optimaliseren van hun energieverbruik en helpt bij het ontwikkelen van lange termijnplannen voor energiebeheer. Voor verdere ondersteuning staat Audax Renewables, jouw energieregisseur, klaar om je te adviseren. Laten we samen streven naar een groenere toekomst.

CTA adviesgesprek aanvragen 530x632px