Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en nemen de bescherming van persoonlijke informatie zeer serieus. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en beschermen.

Algemeen

Als je een leveringsovereenkomst hebt met Audax Renewables, contact hebt gehad met één van onze medewerkers, je hebt aangemeld voor een (e-mail)nieuwsbrief, hebt deelgenomen aan een actie, gebruik hebt gemaakt van onze diensten, jouw gegevens hebt ingevoerd op de website of anderszins contact hebt gehad met Audax Renewables, kunnen de door jou verstrekte gegevens worden verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

Als je klant bent bij Audax Renewables, worden je persoonlijke gegevens beschermd. Audax Renewables verstrekt je gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als het ten goede komt aan de service voor jou. Jouw gegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als dit volgens de wet verplicht is. Audax Renewables houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alleen medewerkers en door Audax Renewables ingeschakelde derden hebben toegang tot jouw gegevens als dit noodzakelijk is vanwege hun functie of opdracht.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Audax Renewables Nederland B.V.
Postbus 1153
1300 BD Almere

Audax Renewables Nederland B.V.
Oplagestraat 1
1321 NK Almere

(Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68130465)

Doelen en grondslagen gegevensverwerking

Audax Renewables verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens, en andere gegevens met betrekking tot betalingen wanneer je klant wordt. Als je informatie opvraagt of op een andere manier met Audax Renewables in contact treedt, verzamelt Audax Renewables (contact)gegevens. Daarnaast verzamelt Audax Renewables gegevens voor de levering van elektriciteit en gas, zoals het elektriciteits- en gasverbruik, de EAN-code en aansluitwaarde van jouw aansluiting(en) en het metertype.

Online

Audax Renewables houdt gegevens bij over jouw surfgedrag op hun website om de site te verbeteren en om jou gericht te informeren over producten en diensten. 

Bekijk hier ons cookiebeleid. 

Op de website van Audax Renewables vind je links naar andere websites. Audax Renewables is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonlijke gegevens omgaan.

Audax Renewables heeft de door jou verstrekte contactgegevens nodig om contact op te nemen over onze producten en diensten. Op elke moment kun je e-mail voorkeuren aanpassen of je afmelden voor deze berichten via de links in onze e-mail footer.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met onze binnendienst, klantenservice en debiteurenafdeling worden opgenomen ten behoeve van onze dienstverlening en uitvoering van gemaakte afspraken. De opnames worden niet langer bewaard dan (wettelijk) strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.


Beveiliging en bewaartermijn

Audax Renewables gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om deze te beveiligen. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden, om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen of om geschillen op te lossen.

Jouw privacyrechten

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Er zijn altijd uitzonderingen mogelijk waardoor we geen gehoor aan jouw verzoek kunnen geven. Mocht dat het geval zijn, dan zullen we jou uitleggen waarom dat zo is.
Te allen tijde en zonder kosten zullen wij jou inzicht geven in de persoonsgegevens die door ons zijn geregistreerd en op verzoek worden deze gegevens desgewenst aangepast. Je kunt ons ook vragen om jouw gegevens te wissen of de verwerking te beperken. Realiseer hierbij wel dat wij hier niet altijd gehoor aan kunnen geven. Wij kunnen hier alleen aan voldoen als wij niet wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens te bewaren of als wij de gegevens niet meer nodig hebben om diensten aan jou te kunnen leveren. Je hebt hiernaast het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Audax Renewables via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Als je van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken kan dat per e-mail via klantteam@audaxrenewables.nl
of schriftelijk via:

Audax Renewables
T.a.v. Klantteam
Postbus 1153
1300 BD Almere

Als je een verzoek indient, zorg er dan voor dat je zo specifiek mogelijk aangeeft op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Ook moeten we weten wie je bent, dus vermeld je naam, adres en telefoonnummer. Het doen van een verzoek is gratis, tenzij het ongegrond of buitensporig is. Als je een verzoek indient, geef dan de laatste drie cijfers van je IBAN-nummer door of stuur een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee, zodat we kunnen controleren of je de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Op de website van de Rijksoverheid kun je vinden hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs kunt verstrekken. We zullen binnen vier weken op je verzoek reageren.

Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstrekt.

Wijzigingen Privacybeleid

Audax Renewables behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen.

Vragen

Indien je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via:
Tel: 088 080 9100 of e-mail klantteam@audaxrenewables.nl

Audax Renewables Spanje

We zijn onderdeel van het Europese energiebedrijf Audax Energia. Audax Renewables Spanje heeft een eigen privacybeleid en heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze is per e-mail te bereiken via: dpo@audaxrenovables.com

Marktrapporten

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze marktrapporten