INFORMATIEPLICHT

Informatie en wetgeving

Als ondernemer heb je op het gebied van energie te maken met informatie en wetgeving. Audax Renewables heeft al meer dan twintig jaar ervaring met energielevering aan zakelijk Nederland. Daardoor hebben we veel kennis over dit onderwerp verzameld en kunnen onze energiespecialisten bekijken welke maatregelen voor jouw bedrijf van toepassing zijn. Zo zorgen we ervoor dat je voldoet aan de informatieplicht en aan wetgeving op zowel nationaal als Europees gebied.

Informatieplicht voor jouw onderneming

De informatieplicht, oftewel meldplicht, is sinds 2019 van kracht. Het houdt in dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit óf 25.000 m3 gas per jaar verbruiken verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze hoeveelheden zijn inclusief zelf opgewekte elektriciteit en het gebruik van andere gassen dan aardgas. De genomen maatregelen moeten zich binnen vijf jaar terugverdienen. Wanneer je niet voldoet aan de informatieplicht, dan riskeer je een boete van de overheid. Ben je benieuwd of jouw bedrijf maatregelen moet melden? Wij helpen je graag bij een check!

IPT_bellen_infoplicht

Bedoeld om energiebesparing te versnellen

Met behulp van de informatieplicht wil de overheid ervoor zorgen dat het bedrijfsleven sneller maatregelen treft om energie te besparen. Op die manier krijgt ook CO2-reductie een impuls. Verder leveren de maatregelen niet alleen een bijdrage aan een duurzame toekomst; voor ondernemers betekent het vaak een lagere energierekening. Daardoor is het op meerdere vlakken interessant om je bezig te houden met energiebesparende maatregelen. Er zijn een aantal uitzonderingen. Denk daarbij aan bedrijven die deel zijn van het Europees emissiehandelssysteem, glastuinbedrijven, en milieu-beheerinrichtingen. Deze bedrijven hoeven niet te voldoen aan de meldplicht.

Meld jouw energiebesparende maatregelen

Wanneer jouw bedrijf onder de informatieplicht valt, ben je wettelijk verplicht om jouw energiebesparende maatregelen elke vier jaar te rapporteren aan de RVO. Wanneer je dit niet doet, riskeer je een boete. Wil je weten welke energiebesparende maatregelen je door kunt voeren? Raadpleeg dan de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Deze lijst bevat specifieke energiebesparende maatregelen voor 19 bedrijfstakken. De terugverdientijd van de maatregelen is maximaal vijf jaar.

Energy Efficiency Directive

De Europese Unie (EU) buigt zich al langere tijd over energiemanagement binnen de lidstaten. Het beleid van de EU is erop gericht om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Daarom is in 2012 de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn vastgesteld. We noemen dit ook wel de EEDL: Energy Efficiency Directive. In deze richtlijn staan verplichtingen die zowel voor de lidstaten als voor organisaties gelden. Binnen de EED moet je ook voldoen aan de Wet Milieubeheer. Deze wet verplicht bedrijven onder andere om alle erkende maatregelen toe te passen. Het is belangrijk om hier aan te voldoen, want er wordt steeds strenger opgetreden tegen bedrijven die dat niet doen. Uiteraard kunnen wij je helpen om de juiste maatregelen te treffen.

Onze innovatieve diensten

Het toepassen van de verplichting

De EED geldt voor organisaties die meet dan 250 fte in dienst hebben óf wanneer de jaaromzet hoger is dan €50 miljoen en het balanstotaal hoger is dan €43 miljoen. Vervolgens gaat het als volgt in zijn werk:

  • Alle erkende maatregelen in kaart brengen en implementeren;
  • elke vier jaar een energie audit rapport opstellen;
  • elk jaar een interne audit uitvoeren.

Meer informatie over de informatieplicht en EED

Wil je meer informatie over de Informatieplicht, de EED en wat dit voor jouw bedrijf betekent? Neem dan contact met Audax Renewables op. We helpen je graag op weg.

Vragen over informatieplicht

Hoe vaak moet ik rapporteren volgens de informatieplicht?

Wanneer de informatieplicht voor jouw bedrijf geldt, dan moet je elke vier jaar rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt getroffen. 

Hoe weet ik of de informatieplicht voor mijn bedrijf geldt?

Dit hangt af van je verbruik. Sinds 2019 geldt de informatieplicht voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh óf meer dan 25.000 kubieke meter gas verbruiken.

Is een energie-audit verplicht?

Een energie-audit is verplicht voor bedrijven die minimaal 250 medewerkers hebben. Ook bedrijven die een jaaromzet hoger dan €50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal groter dan €43 miljoen hebben moeten een energie-audit uit laten voeren.

Marktrapporten

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze marktrapporten