ENERGIETRANSITIE

Op weg naar CO²-neutraal

We zitten in een belangrijk proces van verandering, dat noemen we ook wel de energietransitie. In deze tijd van klimaatverandering en milieuproblemen is het van cruciaal belang om ons energiegebruik te herzien en te veranderen naar meer duurzame bronnen en de energietransitie is daar onderdeel van. Dit heeft ook grote gevolgen voor zakelijk Nederland. Bedrijven moeten zich aanpassen aan de veranderende energiemarkt en investeren in duurzame energiebronnen en processen om hun uitstoot te verminderen en te voldoen aan de steeds strenger wordende milieuwetgeving. Audax Renewables helpt ondernemers hier graag bij. Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek om te bespreken hoe jouw bedrijf mee kan gaan in de energietransitie.

De voordelen van Audax Renewables

Je persoonlijke energiespecialist
Inzicht in je energieverbruik
Advies op maat
Samen gaan we door de energietransitie

Wat is de energietransitie?

De energietransitie verwijst naar de verschuiving van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas, naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa. Het doel van de energietransitie is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de overgang te maken naar een koolstofarme samenleving, die minder afhankelijk is van niet-hernieuwbare en vervuilende bronnen van energie. Dit proces moet in 2050 voltooid zijn.

Waarom is de energietransitie belangrijk?

De energietransitie is noodzakelijk vanwege de toenemende zorgen over de klimaatverandering en de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om de opwarming van de aarde te beperken. Fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen en die dragen bij aan de opwarming van de aarde. De gevolgen van een warmere aardbol zijn bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, een stijgende zeespiegel en verlies van biodiversiteit.

Bovendien zijn duurzame energiebronnen oneindig beschikbaar en hebben ze geen schadelijke gevolgen voor het milieu. Door de overgang naar duurzame energiebronnen kunnen we ook onze afhankelijkheid van buitenlandse olie en energie verminderen en onze economie stimuleren door nieuwe banen te creëren in de duurzame energiesector.

Onze innovatieve diensten

Hoe verloopt de energietransitie?

De energietransitie vindt plaats op verschillende niveaus, waaronder huishoudens, bedrijven, overheden en landen. De energietransitie is een complex proces dat niet alleen vraagt om het ontwikkelen van nieuwe technologieën en infrastructuur, maar ook om een verandering in de manier waarop we omgaan met energie en hoe we onze economie organiseren. Het gaat niet alleen om het opwekken van schone energie, maar ook om het efficiënt gebruiken en opslaan van energie en het verminderen van het totale energieverbruik.

Zakelijk Nederland moet ook een bijdrage leveren

Overheden, bedrijven en burgers hebben allemaal een belangrijke rol te spelen in de energietransitie. Door samen te werken en te investeren in duurzame energiebronnen en -technologieën, kunnen we de overgang naar een duurzame en koolstofarme economie versnellen en bijdragen aan een schonere en gezondere planeet. Om zakelijk Nederland te helpen bij de overgang naar duurzame energiebronnen, zijn er verschillende initiatieven en subsidies beschikbaar, zowel vanuit de overheid als vanuit de private sector. Bedrijven kunnen gebruikmaken van deze middelen om hun overgang naar duurzame energiebronnen te versnellen en de impact van de energietransitie op hun bedrijf te verminderen. Audax Renewables helpt je daar als energieregisseur graag bij. Neem telefonisch contact met ons op via 088 080 9100 of vul het contactformulier om een gratis adviesgesprek in te plannen.

Veelgestelde vragen over Energietransitie

Wat wordt bedoeld met de energietransitie?
De energietransitie is de overgang van de inzet van fossiele energie naar energie uit dat opgewekt wordt met behulp van duurzame bronnen. Fossiele energie is opwek door de verbranding van steenkool, aardolie en aardgas. Bij duurzame energiebronnen hebben we het bijvoorbeeld over wind en zon.
Waarom is de energietransitie nodig?
De energietransitie is noodzakelijk om klimaatverandering af te remmen. Op dit moment gebruiken we nog veel fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie. Dat is slecht voor het milieu omdat er stoffen vrij komen bij de verbranding die schadelijk zijn voor het milieu.
Wat zijn voorbeelden van de energietransitie?
Er zijn zowel op kleine als op grote schaal voorbeelden van de energietransitie. Zo zijn er inmiddels grote zonneparken en plaatsen ook steeds meer bedrijven en consumenten zonnepanelen op hun daken. Verder wordt op de Noordzee een groot windmolenpark gerealiseerd en bestaande windturbines worden op sommige plekken vervangen voor efficiëntere varianten.

Marktrapporten

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze marktrapporten