Provinciale subsidies voor oplossingen netcongestie: grijp je kans!

2 min lezen
4-jul-2024 12:49:55
Provinciale subsidies voor oplossingen netcongestie: grijp je kans!
6:34

Provincie Utrecht en Flevoland hebben een nieuwe subsidieregeling voor ondernemers die willen helpen netcongestie te verminderen. Drenthe kent sinds begin dit jaar een vergelijkbare regeling en Noord-Holland al sinds 2022. De miljoenen euro’s zijn bedoeld voor haalbaarheidsstudies, energiehubs, batterijprojecten en andere oplossingen voor netcongestie. Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen kansen voor jouw organisatie?

Wachten of zelf in actie komen?

Bedrijven die hun organisatie niet kunnen uitbreiden of (verder) verduurzamen omdat het stroomnet vol is: je leest het overal terug in de media. Om dit probleem op te lossen is landelijke netbeheerder Tennet druk bezig met het verzwaren van bestaande c.q. bouwen van nieuwe stoomnetten. De realisatie kan jaren duren en zoveel tijd hebben ondernemers vaak niet. Veel van hen zijn daarom zelf bezig met oplossingen, denk aan het inzetten van batterijen. Of ze slaan de handen ineen door bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen om zo het gezamenlijke energieverbruik te spreiden over de dag. Hier hangt wel een prijskaartje aan…

Beschikbare euro's in Flevoland

De nieuwe subsidieregeling in Flevoland kent aanvragen voor drie fases. Ten eerste het opzetten van een initiatief, waarvan je 75% tot een maximum van 10.000 euro vergoed kunt krijgen. Van de kosten verbonden aan een haalbaarheidsstudie kun je 15% vergoed krijgen tot 15.000 euro voor individuele aanvragen en 25.000 euro voor samenwerkingsverbanden. Voor de realisatie van een oplossing voor netcongestie kun je 30% vergoed krijgen tot 50.000 voor individuele aanvragen en 50% tot 100.000 euro voor samenwerkingsverbanden. In totaal stelt de provincie Flevoland 2.2 miljoen euro beschikbaar.

Stimulering energiehubs Utrecht

De provincie Utrecht stelt 19 miljoen euro beschikbaar om de energietransitie te versnellen, waarvan 4 miljoen euro is bestemd voor energiehubs. Binnen een energiehub stemmen bedrijven lokaal hun elektriciteitsvraag en -aanbod op elkaar af. Hierdoor is minder ruimte nodig op het stroomnet. Daarnaast wordt het voor bedrijven mogelijk om de beschikbare ruimte op het netwerk te delen via groepscontracten, wat inhoudt dat bedrijven de stroom die ze op dat moment niet nodig hebben aan kunnen bieden aan andere bedrijven.

Utrecht zet in op zo’n 40 hubs, voor wie gemiddeld dus zo’n 100.000 euro beschikbaar is. De provincie wil ook (extern) personeel met kennis en kunde ter beschikking stellen en opdrachten voor het vormen van energiehubs verstrekken. De regering stelde eind vorig jaar al miljoenen beschikbaar voor de bevordering van energiehubs.

Individueel bijdragen aan vermindering netcongestie

Is een energiehub geen optie voor jouw bedrijf en wil je toch bijdragen aan het verminderen van netcongestie, dan is een batterij wellicht een optie. Ook wanneer je meer elektriciteit nodig hebt maar geen zwaardere aansluiting krijgt van de netbeheerder. Met een batterij kun je een overschot aan duurzaam opgewekte energie voor een periode opslaan, om dit later te gebruiken. Ook zou je de pieken van je energieverbruik kunnen dempen. Meer informatie over de mogelijkheden van een batterij, lees je hier.

Om ondernemers te stimuleren met nieuwe ideeën te komen om netcongestie te verminderen, heeft de provincie Zeeland niet exact bepaald welke technieken en oplossingen voor de nieuwe subsidieregeling in aanmerking komen. De subsidie staat dus ook open voor batterijprojecten. 

Aanvragen energiesubsidies: tips

Het subsidielandschap is complex, wat je organisatie kan tegenhouden. Waar moet je beginnen? We schreven er een whitepaper over. Daarin geen opsomming van de honderden subsidies die er zijn. Wel leggen we uit hoe het aan te vliegen, waar kansen liggen en rekening mee te houden.

Wil je advies over jouw situatie? We helpen je er graag bij!

CTA Whitepaper Subsidies