MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Energie leveren: een zaak van ons allemaal

Wij leveren zakelijke energie; een onmisbaar onderdeel van iedere onderneming. Economisch gezien is dat gunstig, maar het heeft ook de nodige effecten op mens en milieu. Daarom is het voor een zakelijke energieleverancier zoals Audax Renewables belangrijk om zich bezig te houden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, oftewel MVO. Het uitgangspunt van MVO is om te streven naar een balans tussen de zogenaamde 3 P’s: Planet, People en Profit. Wij zien bij de onderdelen People en Planet kansen voor nieuwe producten, diensten en processen waarvan niet alleen mensen profiteren, maar ook het milieu. Ben je benieuwd wat we vanuit MVO voor jouw onderneming kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op om een gratis adviesgesprek in te plannen.

PLANET

Wij stellen alles in het werk om onze footprint zo veel mogelijk te minimaliseren.

Onze CO2 compensatie

CO2-neutraal energieproject Gujarat, India
Door dit project wordt op een CO2-neutrale wijze bijgedragen aan de groeiende vraag naar energie in India. Door middel van windmolens wordt CO2-neutrale energie opgewekt.

Minister Stein 4, Duitsland
In dit project wordt het koolgas van de verlaten ‘Minister Stein’ mijn gebruikt om elektriciteit te genereren. Tegelijkertijd worden hiermee de negatieve gevolgen op het milieu van de verlaten mijn ingeperkt.

industry-g1f3eab6a4_640-1

Stakeholder overleg

Bij Audax Renewables zijn we continu in overleg met onze leveranciers, collega-leveranciers en klanten over hoe we onze producten en werkwijze kunnen verduurzamen. Deze dialoog verloopt één op één of via beroepsverenigingen, zoals NEDU en EnergieNed.

Verder voeren we regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit. Hierin komen onderwerpen zoals kwaliteit van dienstverlening, facturatie en contactmomenten aan bod. In 2018 werden we door onze klanten beoordeeld met een 8,4!

PEOPLE

Wij kunnen niet zonder onze medewerkers. Daarom is het belangrijk om onze collega’s gezond en tevreden te houden. Daarbij is persoonlijke aandacht essentieel, daarmee willen we een optimaal resultaat bereiken. Een deel van onze werknemers is ouder dan 40 jaar en een aantal van hen zijn herintreders. Bij Audax Renewables maken we vanzelfsprekend geen onderscheid tussen geslacht, afkomst, religie en leeftijd. Uit het sociaal jaarverslag van 2014 bleek dat het percentage vrouwen dat bij ons werkt achterbleef ten opzichte van het aantal mannen. Hier besteden we sinds 2015 daarom extra aandacht aan. Verder krijgen onze medewerkers de mogelijkheid om aanvullende opleidingen te doen en bieden we gratis vers fruit en stoelmassages aan op kantoor.

Nauwe betrokkenheid van de Audax medewerkers bij de introductie van nieuwe producten is erg belangrijk. Daarom worden er voorafgaand aan een introductie altijd klankbordbijeenkomsten voor werknemers georganiseerd. De uitkomsten hiervan worden gewogen en verwerkt door een onafhankelijke, externe partij.

Sociale betrokkenheid.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als zakelijke energieleverancier doneren we met enige regelmaat aan goede doelen en zijn we betrokken bij sociale projecten. Denk daarbij aan de sponsoring van diverse sportclubs en (paralympische) sporters en onze betrokkenheid bij JINC.

PROFIT

Audax Renewables rapporteert ook extern over de manier van duurzame bedrijfsvoering. In dit kader hebben we het Global Reporting Initiative (GRI) omarmd. Audax Renewables legt aan de hand hiervan verantwoording af over haar resultaten op het gebied van duurzaam ondernemen. Hiermee zijn we transparant volgens internationaal gerespecteerde normen, onder andere op het gebied van ketenverantwoordelijkheid, stakeholderdialoog en sociale aspecten.

Het jaarverslag is overeenkomstig GRI opgesteld.

Veelgestelde vragen MVO

Wat wordt bedoeld met MVO?

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat houdt in dat organisaties met hun bedrijfsvoering rekening houden met de effecten daarvan op milieu, maatschappij en mens.

Wat is het verschil tussen MVO en duurzaam ondernemen?

Eigenlijk komt het allebei op hetzelfde neer. Zowel bij MVO als duurzaam ondernemen gaat het om bewustwording van de sociale en ecologische effecten van je bedrijfsvoering.

Wat kan ik zelf doen aan MVO?

Net zoals Audax Renewables, kun je verschillende initiatieven nemen om je in te zetten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op het gebied van zakelijke energie kun je bijvoorbeeld overstappen op zonnepanelen en energiebesparende maatregelen treffen. Ook het verminderen van je afval of het sponsoren van maatschappelijke projecten zijn voorbeelden van MVO.

Marktrapporten

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze marktrapporten