Netbeheerders mogen nu ook contracten zonder vaste transportcapaciteit aanbieden

2 min lezen
9-feb-2024 15:28:35

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft het per 1 februari 2024 mogelijk gemaakt voor netbeheerders om in congestiegebieden ook contracten zonder vaste transportrechten aan te bieden. De netbeheerder bepaalt bij dit contract wanneer gebruik gemaakt mag worden van transport, veelal de uren buiten de pieken om. Op deze manier kan de netbeheerder de beperkte ruimte op het net beter benutten. Het is interessant voor bedrijven die hun aansluiting niet altijd vol benutten. Zij krijgen onder het contract een korting op het transsporttarief.

Eerste stap bij introduceren nieuwe contractvorm

Tot nu toe mochten netbeheerders alleen contracten met vaste transportrechten aanbieden. Dit houdt in dat een bedrijf op elk moment gebruik kan maken van dit recht en netbeheerders ervoor moeten zorgen dat de transportcapaciteit altijd beschikbaar is. Op veel plekken in Nederland kampt het elektriciteitsnet echter met overbelasting. Het zit op piekmomenten te vol waardoor er geen ruimte is voor nieuwe aansluitingen met een gegarandeerd recht op transportcapaciteit. Buiten die piekmomenten om is er echter wel nog voldoende transportcapaciteit beschikbaar.

En precies die capaciteit willen netbeheerders beter benutten. Daartoe diende Netbeheer Nederland een voorstel in bij de ACM, tot het – in congestiegebieden - mogen aanbieden van contracten zonder vaste transportcapaciteit. Ook wel non-firm ATO’s genoemd. Met de publicatie van het Codebesluit non-firm ATO op 31 januari 2024 maakt de ACM dit mogelijk.

Interessant voor deze bedrijven

Een contract zonder vaste transportrechten is veelal interessant voor bedrijven die hun aansluiting niet altijd vol benutten. Bijvoorbeeld omdat ze apparatuur tijdelijk uit kunnen zetten, energie kunnen opslaan in batterijen, gebruik maken electrolysers of hun voertuigen ’s nachts opladen. Deze groep is groeiende door de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Door deze nieuwe contractvorm af te sluiten, dragen ze bij aan het beter kunnen benutten van het net. Hiervoor wordt een korting op het transporttarief aangeboden.

Combinatie van contracten mogelijk

Sinds 1 februari 2024 mogen netbeheerders de nieuwe contractvorm aanbieden. Vanaf 1 februari 2025 zijn ze hiertoe zelfs verplicht. De zogenaamde non-firm ATO’s kunnen ook gecontracteerd worden in combinatie met een vast transportrecht. Dit geeft bedrijven toch een deel zekerheid. Ook goed om te weten: een bedrijf mag zelf kiezen of hij wel of geen gebruik wil maken van deze nieuwe contractvorm.

Mogelijk volgen meer nieuwe contractvormen 

Het aanbieden van een non-firm ATO is voor netbeheerders een eerste stap bij de introductie van nieuwe contractvormen in het kader van de aanpak van congestie. Maar de netbeheerders willen meer. Zo boden ze twee weken geleden nog bij de ACM een voorstel in voor het kunnen aanbieden van alternatieve transportrechten, waarover we deze blog schreven. Dit voorstel heeft de ACM inmiddels gepubliceerd op haar website en is in overweging genomen.

Advies over je energiecontract?

Wil je weten welk energiecontract het best past bij jouw bedrijf? We helpen je graag! Neem contact op met een van onze energiespecialisten. 

CTA adviesgesprek aanvragen 530x632px