Netbeheerders willen alternatieve transportrechten gaan aanbieden

2 min lezen
25-jan-2024 10:30:10

Het elektriciteitsnet in Nederland is overvol. Enerzijds doordat het aanbod van duurzame energie toeneemt, anderzijds door de groeiende vraag als gevolg van elektrificatie en stijging van het aantal bedrijven. Dit samen zorgt steeds vaker voor piekmomenten in het net. Het aanleggen van nieuwe netten is een oplossing, al is er meer nodig. Netbeheer Nederland en de netbeheerders willen daarom alternatieve transportrechten gaan aanbieden. Het voorstel hiertoe is ingediend bij de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Beter benutten net

De huidige oplossingen c.q. contractvormen om het net beter te benutten richten zich veelal op het beperken van de pieken. Alternatieve transportrechten hebben juist als doel contractueel te borgen dat klanten buiten de piekmomenten afnemen, waardoor zij de netcongestie – ofwel overbelasting van het net - niet verergeren. En door het net beter te benutten, hoeven netbeheerders minder te investeren in nieuwe netten. Dat drukt de netkosten.

Twee soorten contracten

De alternatieve transportrechten zijn met name interessant voor gebruikers van elektrische vervoer, batterijen, elektrische boilers en elektrolysers. Een groep die groeiende is door de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Er komen tijdsblokgebonden transportrechten en tijdsduurgebonden transportrechten, uitgewerkt in een contract.

Tijdsblokgebonden transportrechten
In dit contract spreekt de netbeheerder met de klant af binnen welke tijdsvensters de klant recht heeft op transportcapaciteit. Deze tijdsvensters zijn altijd buiten de piekmomenten, waardoor het net beter wordt benut en het risico op netcongestie afneemt. Tijdens de gecontracteerde tijdsblokken heeft de klant zekerheid over de gevraagde transportcapaciteit. Buiten de tijdsblokken heeft zij geen recht op transportcapaciteit. Deze vorm is interessant voor onder meer bedrijven die hun elektrische voertuigen ‘s nachts laden.

Tijdsduurgebonden transportrechten
Dit contract ziet op elektriciteit uit het hoogspanningsnet. Gedurende een vooraf vastgesteld aantal uren heeft de klant recht op transportcapaciteit. In het voorstel van de netbeheerders gaat het vooralsnog om 85% van de tijd. Voor de overige uren kan de netbeheerder een (gedeeltelijke) beperking opleggen, bijvoorbeeld als zij een piekmoment verwacht. De beperkingen worden minimaal een dag van tevoren gecommuniceerd. Deze vorm is met name interessant voor klanten met een eigen noodvoorziening, de procesindustrie (demand response), klanten met een hybride e-boiler en bedrijven die energie kunnen opslaan.

Breed toepasbaar

Als de ACM de contractvormen goedkeurt, kan iedereen er gebruik van gaan maken: bestaande en nieuwe klanten, afnemers en producenten, binnen én buiten congestiegebieden. Een klant kan op één aansluiting een combinatie van reguliere en alternatieve transportrechtcontracten afsluiten. Bij de afgifte wordt rekening gehouden met de impact die de inzet kan hebben op congestie van boven- en onderliggende netbeheerders. Tot slot: de gebruikers van alternatieve transportrechten gaan een lager nettarief ten opzichte van het reguliere transportrechttarief betalen.

Netbeheer Nederland en de netbeheerders verwachten dat ACM het voorstel, al dan niet in aangepaste vorm, in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar goedkeurt.

Advies over je energiecontract?

Wil je weten welk energiecontract het best past bij jouw bedrijf? We helpen je graag! Neem contact op met een van onze energiespecialisten. 

CTA adviesgesprek aanvragen 530x632px