Liander moet meer transparantie bieden in congestiegebieden

3 min lezen
17-nov-2023 8:56:21

Zo heeft de rechter bepaald in een recent kort geding die een supermarkt in Emmeloord (Flevoland) had aangespannen tegen de netbeheerder. Liander moet de supermarktketen vertellen op welke positie in de wachtrij ze staan voor het aangevraagde transportvermogen, wat de omvang is van de gevraagde capaciteit van de wachtenden ervoor en daarbij moet er ook een datum genoemd worden wanneer de supermarkt wél over de aangevraagde capaciteit kan beschikken. In dit artikel lichten we de aanleiding en uitkomst van het kort geding verder toe. Dit is namelijk een situatie die op meer plekken in Nederland speelt en waar veel ondernemers mee te maken hebben.

Congestie: een bekend probleem op veel plekken

Het is voor mensen die de energiemarkt volgen inmiddels geen nieuws meer; het elektriciteitsnet in Nederland is overvol. In sommige gebieden is de vraag naar elektriciteit groter dan het aanbod van het net en daardoor ontstaat netcongestie. In een aantal regio’s speelt dit probleem al langer, maar voor andere gebieden is het een relatief nieuw probleem. Netcongestie is een direct gevolg van de energietransitie en bijbehorende elektrificatie waar het net nog niet op bedacht is. In de regio waar het in dit kort geding om gaat, speelt het probleem al langere tijd. In januari 2021 liet Liander weten dat het lokale verdeelstation binnen ‘afzienbare tijd’ de capaciteitsgrens zou bereiken.

Aanbod voor een lagere transportcapaciteit

De supermarkt in kwestie huurt sinds begin dit jaar een nieuwbouwpand waar de supermarkt in is gevestigd. Het plan voor de verhuizing lag er langer en twee maanden na de aankondiging van Liander in januari 2021 is er een aanvraag gedaan voor een elektriciteitsaansluiting van maximaal 630 kW. De netbeheerder kon dit niet bieden vanwege het gebrek aan transportcapaciteit en daardoor is een aanbod gedaan voor een aansluiting van 250 kW. Dan zou er wel direct een transportbeperking worden opgelegd voor de hele aansluiting en daardoor zou er dus eigenlijk 0 kW beschikbaar zijn. De verwachting van Liander was dat de supermarkt vanaf eind 2024 gebruik zou kunnen maken van de aangeboden 250 kW transportcapaciteit.

Rechter geeft Liander op aantal punten gelijk

In de tussentijd is er door de supermarkt een noodvoorziening getroffen, maar het bedrijf wilde niet akkoord gaan met het aanbod van Liander. Daarop werd er een kort geding aangespannen om de netbeheerder te dwingen eerder een hogere transportcapaciteit te bieden. Volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland hoeft Liander dat niet te doen. De vooraankondiging in januari 2021 was voor de aanvraag werd gedaan, waardoor de rechter vindt dat het voor de supermarkt aannemelijk had kunnen zijn dat er vanwege congestie geen ruimte zou zijn op het elektriciteitsnet. Volgens de Elektriciteitswet is dat voldoende reden om de aanvraag af te mogen wijzen. Op een tweede eis van de supermarkt werd Liander eveneens in het gelijk gesteld. In deze eis wilde de supermarkt al vanaf begin 2024 beschikken over voldoende transportvermogen omdat Liander op de website vermeld zou hebben dat de werkzaamheden dan klaar zouden zijn. De bewering op de website blijkt niet meer te kloppen omdat de werkzaamheden uitlopen.

Transparantie over beschikbare transportcapaciteit

Tot zo ver was het voor de supermarkt dus geen succesvol kort geding. Er was echter nog een eis die de rechter wel ingewilligd heeft. Zo moet de netbeheerder aangeven per welke datum er wél transportcapaciteit beschikbaar is en op welke positie de supermarkt staat in de wachtrij. Volgens de rechter is het redelijk dat bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn en is het voor hen van belang om te weten waar ze staan in de wachtrij. Op die manier kunnen er betere keuzes gemaakt op het gebied van noodvoorzieningen. De aankomende Energiewet speelt hierbij een belangrijke rol. In die wet staat dat netbeheerders meer transparantie moeten bieden over zowel de actuele als de te verwachten wachttijd voor transportcapaciteit. Die wet is overigens nog niet klaar, maar de rechter kan er wel alvast op anticiperen.

Meer rechtszaken rond congestie

Dit is uiteraard een enkel voorbeeld van een bedrijf dat van de netbeheerder te horen moet krijgen wanneer er transportvermogen beschikbaar is, welke positie in de wachtrij ingenomen wordt en wat het aangevraagd vermogen is van de wachtenden ervoor. Echter lijkt het erop dat er meer van dit soort zaken spelen in Nederland. Dat is niet gek, aangezien netcongestie een landelijk probleem vormt. De hoop van de betrokkenen in deze zaak is dat de uitspraak leidt tot meer oplossingsgerichtheid en een duidelijkere communicatie vanuit netbeheerders.

Vormt congestie ook een probleem voor jouw bedrijf?

Heb je uitbreidingsplannen of een aanvraag ingediend voor een hogere transportcapaciteit, maar is het niet duidelijk wanneer dit gerealiseerd kan worden? Wellicht dat dit voorbeeld ertoe leidt dat je netbeheerder meer duidelijkheid verschaft over de te verwachten wachttijd. In de tussentijd zijn er wellicht andere oplossingen waarmee je jouw energie optimaler kan inrichten of kan beschikken over meer capaciteit. Denk daarbij aan energiemanagement of de aanschaf van een batterij. Ben je benieuwd hoe wij je daarbij kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

CTA adviesgesprek aanvragen 530x632px