Kunnen batterijen opwekcongestie oplossen in regionale netten?

3 min lezen
22-nov-2023 12:15:27

Volgens een recent onderzoek van CE Delft kunnen grootschalige lithium-ionbatterijen een bijdrage leveren aan het oplossen van opwekcongestie binnen regionale netten. Voorwaarde is wel dat de batterijen dan goed ingezet worden. Het onderzoek volgt op een eerdere studie, ook door CE Delft, naar de rol van batterijen op het gebied van afnamecongestie.

Een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem

In de toekomst speelt grootschalige opslag, met name in de vorm van batterijen, een cruciale rol. Onderzoekers van CE Delft benadrukken de essentiële rol van batterijen bij het tot stand brengen van een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem, met het oog op de energietransitie. Deze rol omvat twee belangrijke aspecten: balancering van het net en congestiemanagement.

Wat is netbalancering?

Netbalancering houdt in dat elektriciteit in een elektriciteitsnetwerk in evenwicht wordt gehouden, waarbij de vraag voortdurend wordt afgestemd op het aanbod. Het doel van netbalancering is om ervoor te zorgen dat er te allen tijde voldoende elektriciteit beschikbaar is om aan de actuele vraag te voldoen. Dit proces omvat het regelen van de elektriciteitsstroom door aanpassingen in de elektriciteitsproductie, het beheer van de vraag, energieopslag en interconnectie tussen netwerken.

Wat is congestie?

Congestie, aan de andere kant, doet zich voor wanneer er op specifieke punten in het elektriciteitsnetwerk overbelasting of capaciteitsproblemen optreden. Dit kan zowel aan de opwekkingskant als aan de afnamekant van het netwerk gebeuren. Congestie aan de opwekkingskant treedt op wanneer er te veel elektriciteit wordt geproduceerd en het netwerk niet in staat is om deze efficiënt te transporteren naar waar het nodig is. Aan de afnamekant kan congestie optreden wanneer er te veel vraag is naar elektriciteit op een bepaalde locatie, en het netwerk kan de elektriciteit niet voldoende leveren.

In het rapport van CE Delft is nu voornamelijk gekeken naar de opwekkant, tijdens een eerder onderzoek is er namelijk al gekeken naar de aanbodkant. Eén van de conclusies uit het rapport is dat batterijen die een capaciteit hebben van twee tot acht uur, opwekcongestie (tijdelijk) kunnen oplossen. Dit benadrukt het belang van batterijen in het verbeteren van zowel netbalancering als het aanpakken van congestieproblemen in lokale elektriciteitsnetwerken.

Enkele randvoorwaarden

Hoe veel capaciteit batterijen hebben, is ook afhankelijk van de mate van overbelasting. Volgens de onderzoekers is het aantal uren waarin de batterijen op volle capaciteit moeten draaien beperkt, namelijk tussen tien en honderd uur per jaar. Hierdoor is er ruimte om batterijen in te zetten om de elektriciteitsmarkt te ontlasten. Zoals met veel oplossingen het geval is, gaat ook deze gepaard met een aantal randvoorwaarden. Of batterijen ingezet kunnen worden, hangt namelijk ook af van de plek in het net waar ze gevestigd zijn en of ze financieel voordeliger zijn dan curtailment (inperking van elektriciteitsgeneratoren) en vraagsturing. Ook is het de vraag of de benodigde vergoeding aantrekkelijk is om deze oplossing voor congestiemanagement in te zetten.

Stijgende kostenposten voor batterijen

In veel gevallen zijn batterijen een goede oplossing tegen congestie, maar er zijn ook ontwikkelingen waardoor het minder aantrekkelijk is geworden om een batterij aan te schaffen. Zo zijn de nettarieven afgelopen jaar gestegen, waardoor dit een grote kostenpost is. Verder is zowel de rente als de aanschafprijs van een batterij toegenomen en naar verwachting komt daar nog geen dalende lijn is. Deze factoren gecombineerd zorgen ervoor dat batterijen niet per se rendabeler worden, ondanks de gestegen marktprijzen voor elektriciteit. Om batterijen op grotere schaal in te zetten en te profiteren van de flexibiliteit die ze bieden, is er dus aanvullend beleid nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en ook sturing op locatie blijft essentieel in de strijd tegen congestie.

Download onze whitepaper over energieopslag en congestie

Dat batterijen een mogelijk interessante oplossing zijn voor netcongestie is al langere tijd bekend. Dat de grootschalige inzet van batterijen voor lokale elektriciteitsnetten verlichting kan bieden, is dus een ontwikkeling om in de gaten te houden. Nieuwsberichten over overvolle elektriciteitsnetten volgen elkaar tenslotte in rap tempo op. In onze whitepaper de rol van batterijen bij het oplossen van energieproblemen’ onderzoeken we welke oplossingen er zijn tegen congestie en of energieopslag een manier is om de energiekosten te optimaliseren. Ben je benieuwd naar de whitepaper en of een batterij interessant is voor jouw onderneming? Download de whitepaper dan gratis op onze website of plan eenvoudig een vrijblijvend adviesgesprek in met één van onze energiespecialisten.

CTA Whitepaper energieopslag en congestie 530x632px