Welke subsidies voor verduurzaming zijn beschikbaar in 2024?

3 min lezen
8-dec-2023 8:42:49

 

Verduurzamen is voor de meeste bedrijven een belangrijk aandachtspunt. Sterker nog, het is noodzakelijk om je als ondernemer of speler in de grootzakelijke markt bezig te houden met duurzaamheid. De overheid vindt dit ook belangrijk en daarom zijn er verschillende subsidies beschikbaar om de verduurzaming van bedrijven te stimuleren. Het gaat bijvoorbeeld om subsidies om de aanschaf van energiezuinige alternatieven aantrekkelijker te maken. Ook in 2024 zijn er weer subsidies beschikbaar om een meer milieuvriendelijke wijze van ondernemen te stimuleren. We zetten er een aantal op een rijtje.

Bekende subsidies: MIA, EIA en Vamil

We beginnen met drie bekende subsidies die de overheid beschikbaar stelt. De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn bedoeld om voordeliger te investeren in milieuvriendelijke technieken. De EIA (Energie-investeringsaftrek) is een stimulans voor investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie. Voor deze subsidies geldt dat je een korting kan krijgen op je fiscale winst. Deze drie regelingen zijn door het kabinet met 5 jaar verlengd tot en met 31 december 2028.

Terugverdientijd langer dan 5 jaar? Maak dan gebruik van de VEKI

Ook de regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) is in 2024 weer beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld voor technologie om CO2 te besparen. Voorwaarde is wel dat het gaat om investeringen waarbij de terugverdientijd langer is dan vijf jaar. De VEKI is vooral interessant voor bedrijven die zich bezig houden met recycling of afvalstromen. De regeling vormt een zetje in de rug om duurzaamheidsprocessen die grote investeringen vereisen toch in gang te zetten.

ISDE om je bedrijfspand te verduurzamen

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is er in twee vormen: voor particulieren en voor bedrijven. Voor bedrijven is de regeling interessant wanneer je van plan bent om je bedrijfspand te verduurzamen. Voor deze regeling is de komende jaren meer budget beschikbaar en hij is vrij eenvoudig aan te vragen.

SDE++ voor hernieuwbare elektriciteit

Een andere bekende subsidie voor verduurzaming is het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Hiervoor is in 2024 maar liefst 8 miljard euro beschikbaar. Je kunt gebruikmaken van deze subsidie wanneer je gaat investeren in bijvoorbeeld hernieuwbare elektriciteit en CO2-reductie. Het doel van SDE++ is om het gat te verkleinen tussen hernieuwbare en fossiele energie zodat het voor bedrijven interessanter is om gebruik te maken van duurzamere technieken.

AanZET en SSEB voor schone vrachtwagens en bouwmachines

Een aandachtspunt voor veel ondernemers in de komende jaren is dat zij genoodzaakt zijn om over te stappen naar schone vrachtwagens en bouwmachines. Het ministerie erkent dit en haalt daarom volgend jaar budget naar voren om bedrijven tegemoet komen. Het gaat om 27 miljoen euro voor elektrische vrachtwagens en 6 miljoen voor schone bouwmachines. Bij deze subsidie is het wel belangrijk dat je er snel bij moet zijn. Het toekennen van het budget gaat op volgorde van aanvraag. Simpelweg: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Op dit moment is helaas nog niet duidelijk wanneer het mogelijk is om de regeling aan te vragen.

NIKI voor CO2-reductie

Deze afkorting staat voor de Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie en is gericht op grotere projecten om CO2-uitstoot terug te dringen. Het gaat hierbij om projecten die alternatieve technologie omarmen die nog niet in bestaande regelingen passen.

MIT voor regionale samenwerking

Het ministerie van Economische Zaken trekt de komende jaren meer budget uit voor de Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Deze regeling is beschikbaar op verschillende gebieden, bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Ook duurzaamheid is dus een onderdeel waarvoor de MIT beschikbaar is. Het is wel belangrijk om hierbij in gedachten te houden dat het een subsidie is voor het mkb, grootzakelijke bedrijven kunnen hier dus geen aanspraak op maken. Bij de MIT gaat het meestal om regionale aanvragen waardoor mkb’ers samen gaan werken. Eerder lag de focus vooral op samenwerking binnen je eigen regio, maar er komt nu ook ruimte om buiten regionale grenzen samen te werken.

Just Transition Fund

Deze regeling wordt niet per se beschikbaar gesteld door de Nederlandse overheid, maar door de Europese Unie. Dit fonds moet bijdragen aan het creëren van een klimaatneutraal Europa. Hiervoor krijgen de lidstaten afzonderlijk budget. Nederland kan van 2021 tot en met 2027 aanspraak maken op maximaal 623 miljoen euro. Dit is vooral aantrekkelijk voor ondernemers in bepaalde gebieden die voor een groot deel afhankelijk zijn van de fossiele industrie.

Hulp nodig bij het aanvragen van subsidies?

Ga jij je in 2024 ook bezighouden met verduurzamen en wil je weten of je gebruik kunt maken van subsidies en zo ja, van welke? Bij Audax Renewables werken we samen met een partner die gespecialiseerd is in subsidies en je zelfs kan helpen bij de aanvraag. Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op!

 

CTA adviesgesprek aanvragen 530x632px