Zakelijke energie subsidie

Subsidie om energiebesparende maatregelen te treffen 

Op het gebied van energie zijn er subsidies om verschillende redenen. Eén van de belangrijkste redenen is om een bepaald beleid te stimuleren. Zo verstrekt de overheid subsidies om bijvoorbeeld duurzame energieopwekking of energiebesparing te stimuleren. Door gebruik te maken van deze subsidies kun je flink besparen op de kosten van energiebesparende maatregelen en verduurzaming. Bij Audax Renewables hebben we de kennis, ervaring en contacten om ondernemers te helpen met het uitzoeken en aanvragen van subsidies. Ben jij benieuwd of er subsidies zijn waar jij recht op hebt? Neem dan contact met ons op! 

Welke subsidies zijn er? 

Subsidies voor energiebesparing

Er zijn een aantal subsidies beschikbaar voor bedrijven op het gebied van energie, afhankelijk van de locatie en de aard van de activiteiten. Zo zijn er subsidies voor energiebesparing, waarbij bedrijven subsidie kunnen aanvragen voor maatregelen die leiden tot energiebesparing. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Aanschaf van energiezuinige apparatuur
  • Implementeren van duurzame energiebronnen
  • Isoleren van gebouwen
IPT_subsidies

Subsidies voor duurzame energie

Ook zijn er subsidies voor duurzame energie, deze kunnen bedrijven aanvragen om projecten te financieren die bijdragen aan de opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld: 

IPT_subsidies_1

Verder zijn er nog subsidies voor het aanpassen van processen of innovatie. Deze is bedoeld voor bedrijven die aanpassingen willen doen in hun processen om de energie-efficiëntie te verhogen. Denk daarbij aan het vervangen van oude machines of het implementeren van energiemanagement systemen. Ook voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame energie-technologieën zijn subsidies beschikbaar. 

Subsidie energiebesparende maatregelen – de EIA 

De energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor bedrijven die willen investeren in energiebesparende maatregelen of duurzame energie. Door gebruik te maken van de EIA kunnen bedrijven een deel van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst, waardoor ze minder belasting hoeven te betalen. 

De EIA stimuleert bedrijven om te investeren in energiebesparing en duurzame energie, waardoor ze kunnen bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het gaat hierbij om investeringen in technieken en apparatuur die niet verplicht zijn gesteld, maar wel bijdragen aan energiebesparing of duurzame energieopwekking. 

Voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen voor de EIA zijn: 

  • Isolatie 
  • LED-verlichting 
  • Warmtepompen 
  • Zonnepanelen 
  • Energiezuinige ventilatiesystemen

Ook investeringen in waterbesparing, hergebruik van grondstoffen en de productie van duurzame biomassa komen in aanmerking. 

Het percentage van de aftrek varieert per investering, maar bedraagt in de meeste gevallen 45% van de investeringskosten. Mogelijk levert dit dus een aanzienlijk voordeel op voor bedrijven die willen investeren in energiebesparing en duurzame energie. Om gebruik te maken van de EIA moet er wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan en moet de investering binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uiteraard kunnen de energiespecialisten van Audax Renewables je hierbij helpen! 

Bekijk ook

MIA en Vamil: Fiscale voordelen voor milieuvriendelijke investeringen  

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil) zijn fiscale regelingen van de overheid om investeringen in milieuvriendelijke technieken te stimuleren. 

De MIA biedt bedrijven de mogelijkheid om een deel van hun investeringskosten van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen af te trekken van de fiscale winst. Hierdoor betalen ze minder belasting. Het gaat hierbij om bedrijfsmiddelen die staan vermeld op de MIA/Vamil-lijst, zoals elektrische auto's, zonnepanelen en duurzame energieopwekkingssystemen. Het percentage van de aftrek varieert per bedrijfsmiddel, maar kan oplopen tot wel 36%. 

De Vamil biedt de mogelijkheid om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. Hierdoor kan een ondernemer sneller afschrijven dan volgens de normale afschrijvingstermijnen en hiermee verlaagt hij zijn fiscale winst. De Vamil kun je inzetten voor bedrijfsmiddelen die staan vermeld op de MIA/Vamil-lijst. 

Met de MIA en Vamil wil de overheid investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren om op die manier de afgesproken klimaatdoelstellingen te behalen. Bovendien kunnen bedrijven met deze regelingen kosten besparen en concurrentievoordeel behalen ten opzichte van bedrijven die niet investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Om gebruik te maken van de MIA en Vamil moet er wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan en moet de investering binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) 

Deze subsidie is bedoeld om de transitie naar een duurzame energievoorziening te bevorderen. SDE++ staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. De regeling is voor bedrijven en organisaties die duurzame energie willen opwekken of willen investeren in energiebesparingstechnieken. Met behulp van de SDE++-subsidie kunnen zij de extra kosten voor duurzame energieproductie of -besparing dekken en daarmee behalen ze een groot voordeel op concurrenten die niet duurzaam produceren. 

De SDE++ is in het leven geroepen omdat de overheid wil dat Nederland in 2050 een klimaatneutrale samenleving heeft. Dit betekent dat de CO2-uitstoot in dat jaar bijna nul moet zijn. Om dit doel te bereiken, is het nodig dat bedrijven en organisaties overstappen op duurzame energiebronnen en energiebesparingstechnieken.

Hoe vraag je een subsidie aan? 

Bespaar flink op de kosten van energiebesparende maatregelen en verduurzaming door gebruik te maken van de beschikbare subsidies. Het aanvragen van een subsidie verschilt per situatie. Audax Renewables, als jouw energieregisseur, helpt je bij het uitzoeken van jouw mogelijkheden voor subsidies. Er is meestal meer mogelijk dan dat je denkt! Wil je meer weten? Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek met ons in om jouw situatie door te nemen. 

 

Veelgestelde vragen energietarieven

Welke subsidies zijn er voor energie?

In bovenstaande informatie op deze pagina vind je een aantal voorbeelden van subsidies voor zakelijke energie. Bijvoorbeeld MIA, Vamil en de Stimulering Duurzame Energieproductie.

Voor welke subsidies komt mijn bedrijf in aanmerking?

Dit hangt af van  een aantal factoren. Bijvoorbeeld de grootte van je bedrijf, je omzet en je wensen. De energiespecialisten van Audax Renewables kijken graag met je mee en helpen je bij de aanvraag van subsidies.

Waarom zijn er voor bedrijven subsidies op het gebied van energie?

De overheid wil energiebesparing duurzame energieoplossingen stimuleren. Omdat dit vraagt om investeringen van bedrijven, zijn er subsidies in het leven geroepen. Op die manier is het voor ondernemingen een stuk aantrekkelijker om te investeren in verduurzaming en energiebesparing.

Marktrapporten

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze marktrapporten