Tips bij het aanvragen van een energiesubsidie

2 min lezen
18-apr-2024 15:01:39
Tips bij het aanvragen van een energiesubsidie
3:09

De overheid biedt geld aan organisaties die middels investeringen of innovaties bijdragen aan de energietransitie. Dit geld zit ‘m in fiscale voordelen en subsidies. Het landschap hiervan is complex, wat je organisatie kan tegenhouden. Waar moet je beginnen? We schreven er een whitepaper over. Daarin geen opsomming van de honderden subsidies die er zijn. Wel leggen we uit hoe het aan te vliegen, waar kansen liggen en rekening mee te houden. Hier vast een voorschot.

Tweeledig beleid overheid

In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Het beleid van de overheid om dat doel te halen is tweeledig. Aan de ene kant ontmoedigt zij het gebruik van fossiele energie door de prijzen daarvan te verhogen. Zo gaat de energiebelasting op gas de komende jaren flink omhoog, gaat de overheid energieleveranciers per 2026 verplichten om een deel van de inkoop van gas te vergroenen en introduceert zij per 2027 een nieuw emissiehandelssysteem. Drie maatregelen met een opwaarts effect op onder meer de gasprijs.

Tegenover dit alles staat dat de belasting op elektriciteit omlaag gaat en de overheid subsidies en fiscale maatregelen aanbiedt aan bedrijven die van het gas af willen, inzetten op elektrificatie of op andere manieren willen verduurzamen.

Vergeet de voorwaarden niet

Wat bij het aanvragen van een subsidie nog wel eens over het hoofd wordt gezien c.q. onderschat, zijn de voorwaarden. Neem bijvoorbeeld de termijnen: sommige subsidies kun je het hele jaar door aanvragen, sommige in een specifieke periode. En wanneer moet je de aanvraag precies doen? Voor of na het kopen van de elektrische graafmachine. En heb je goed gekeken naar het vermogen dat die machine moet hebben? Een goedkopere machine kan te weinig vermogen hebben, waardoor je de subsidie misloopt en onder de streep duurder uit bent.

Passend bij je organisatie

De weg die je volgt bij het aanvragen van subsidies is in principe: welke bedrijfsactiviteiten verrichten we en welke subsidies passen daarbij. Je ziet ook dat het andersom gebeurt: een organisatie spitst haar activiteiten toe op de subsidie-eisen, omwille van het verkrijgen van die subsidie. De ervaring leert dat dit op den duur gaat knellen en ten koste van je bedrijfsdoelstellingen en groeiplannen komt.

Welke subsidie voor jouw bedrijf?

De subsidiebedragen variëren van honderden (op lokaal niveau) tot miljoenen (op Europees niveau) euro’s. Hoe hoger het subsidiebedrag, hoe zwaarder de administratie lasten. Zeker de nationale en Europese subsidies verlangen, na toekenning, het bijhouden van een gedetailleerde administratie in uren en activiteiten. Dit dien je nauwkeurig bij te houden.

In de whitepaper ‘Energiesubsidies bieden kansen: aandachtspunten en tips voor een succesvolle aanvraag’ lees je meer over de meest aangevraagde fiscale maatregelen en subsidies, hoe je erachter kunt komen welke subsidies interessant zijn voor je organisatie en of het verstandig is om de subsidie zelf aan te vragen of hierbij advies in te winnen. Download de whitepaper hier.

Wil je advies over jouw situatie? We helpen je er graag bij. 

CTA Whitepaper Subsidies