CSRD: ook jouw bedrijf moet er (op den duur) aan voldoen

2 min lezen
30-mei-2024 14:23:16
CSRD: ook jouw bedrijf moet er (op den duur) aan voldoen
6:34

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe EU-richtlijn die de komende jaren voor steeds meer bedrijven gaat gelden. De richtlijn verplicht bedrijven te rapporteren over de impact van hun activiteiten op de natuur en maatschappij.

Het opstellen van het rapport voelt wellicht als een flinke klus, maar elk bedrijf moet er (op den duur) aan voldoen. Investeerders, klanten en werknemers hechten er ook waarde aan: de informatie stelt ze in staat om betere beslissingen te nemen. In deze blog lees je voor wie de richtlijn wanneer gaat gelden, waaraan het rapport moet voldoen en hoe Audax Renewables kan ondersteunen.

Doel duurzaamheidsrapport

Bedrijven zijn belangrijke stakeholders in de maatschappij en hebben met hun duurzaamheidsprestaties invloed op de mens, het milieu en de welvaart. Om die reden vindt de Europese Unie dat investeerders, klanten, werknemers en andere stakeholders recht hebben op informatie hierover. Deze informatie moet helder zijn en gemakkelijk te vergelijken. De CSRD en het verplichte gestandaardiseerde duurzaamheidsrapport dat hieruit voortvloeit, moet hierin voorzien.

Voor wie en wanneer? 

De CSRD-richtlijn geldt sinds 2024 voor bedrijven die al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moesten voldoen. De CSRD-richtlijn is de opvolger hiervan. Vanaf 2025 is de richtlijn verplicht voor grote bedrijven die voorheen buiten de NFRD vielen. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande voorwaarden:

  1. Meer dan 250 medewerkers;
  2. Meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar;
  3. Meer dan 25 miljoen euro op de balans.

Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026.

CSRD en het mkb

Voorlopig hoeven niet-beursgenoteerde mkb'ers nog geen duurzaamheidsrapport op te stellen, al verwachten sommigen wel dat een lichtere variant ook voor hen verplicht gaat worden. In de tussentijd kunnen grote bedrijven die producten of diensten van een mkb’er afnemen, wel vragen stellen over de manier waarop de mkb-er met de natuur en maatschappij omgaat. Ze kunnen niet anders nu ze zelf moeten voldoen aan de CFRD-richtlijn. Sta als mkb’er daarom stil bij waar je producten vandaan komen, je materialen en hoe duurzaam je opereert.

Wat en hoe rapporteren? 

Het duurzaamheidsrapport is een verplicht onderdeel van het jaarverslag en moet aan een aantal standaarden voldoen. Deze zien op informatie over onder meer de CO₂-uitstoot, biodiversiteit, energie- en waterverbruik, corporate governance, arbeidsomstandigheden en maatschappelijke betrokkenheid.

Je moet een duurzaamheidsstrategie en bijbehorende doelstellingen publiceren, wat het beleid en de maatregelen zijn om die doelen te halen en hoe je de voortgang bewaakt en rapporteert. De standaarden zorgen ervoor dat iedereen op dezelfde manier rapporteert. Het maakt het makkelijker om bedrijven met elkaar te vergelijken.

Uiteindelijk moet je het duurzaamheidsrapport via een online portal inleveren. Een externe wettelijke controleur moet het van tevoren checken. Dit mag dezelfde accountant zijn die de jaarrekening controleert.

Zo kan Audax Renewables helpen 

Als energieregisseur kunnen wij je ondersteunen bij het verzamelen, analyseren en rapporteren van de benodigde gegevens over de duurzaamheidsprestaties van je bedrijf. Ook kunnen we je adviseren over c.q. begeleiden bij het implementeren van duurzame praktijken en het identificeren van verbeterpunten. Dit kan helpen bij de ontwikkeling van een duurzaamheidsstrategie en het opstellen van concrete doelstellingen op basis van CSRD-vereisten.

Tot slot ondersteunen we bij het vinden van duurzame energieoplossingen en het implementeren van energie-efficiënte maatregelen. Zo kun je de milieu-impact van je bedrijf verminderen en een duurzame bedrijfsvoering bevorderen.

Meer weten? Neem contact met een van onze energiespecialisten

CTA Whitepaper Subsidies