Congestie: ook in 2023 een aandachtspunt

1 min lezen
5-apr-2023 10:26:51

Congestie is een onderwerp waar al vaker over geschreven is. Het blijft ook in 2023 één van de aandachtspunten in de energietransitie. Zowel die overgang als de economische groei vragen om steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Door de toenemende vraag naar afname en invoeding van elektriciteit op het netwerk komt het elektriciteitsnetwerk op verschillende plaatsen in de knel en dit aantal knelpunten is groeiende. Waar deze knelpunten voor transportcapaciteit zitten, is terug te vinden op de capaciteitskaart van Nederland.

Congestie het hoofd bieden

Congestie kan ervoor zorgen dat er file ontstaat op het netwerk. Om deze knelpunten op te lossen, dient het netwerk te worden verzwaard. Dit is echter een tijdrovend project. In de tussentijd zijn er verschillende oplossingen om congestie het hoofd te bieden: van energiemanagement en batterij tot een zelfstandig lokaal elektriciteitsnetwerk of congestiemanagement. Allen met als doel flexibel om te gaan met de energie en dat biedt kansen voor de organisatie.

Zit jij in een congestiegebied?

Om te weten of jij last kan krijgen van congestie, hebben de netbeheerders een capaciteitskaart van Nederland gemaakt. Deze kaart is enkel van toepassing op grootverbruikers. De capaciteitskaart van de netbeheerders is verdeeld in twee lagen; één voor de invoeding van elektriciteit door producenten en één voor de afname. Middels kleurcodes zie je of en in welke mate er nog transportcapaciteit beschikbaar is in een bepaald gebied. Geel geeft aan dat er transportschaarste dreigt, maar er nog beperkte capaciteit beschikbaar is. Oranje geeft aan dat er structurele congestie is aangekondigd bij ACM en enkel nog capaciteit beschikbaar is door middel van congestiemanagement. Rood betekent structurele congestie waardoor het niet mogelijk is om nieuwe transportverzoeken te honoreren.

De capaciteitskaart breidt uit

De capaciteitskaart breidt uit met een derde laag die aangeeft waar congestiemanagement wordt toegepast. Deze gebieden zijn afgezet met oranje of rode lijnen. Zo kan je zien waar elke dag een voorspelling van de transportbehoefte op ons elektriciteitsnetwerk wordt gemaakt en het principe van rekeningrijden wordt toegepast.

Wil jij ook weten of er beperkingen gelden voor jouw organisatie en wat je kan doen? Wij helpen je er graag bij!

20230719_Advertentie 1 Whitepaper energieopslag en congestie