Voorwaarden TEK voor energie-intensieve ondernemers

2 min lezen
5-apr-2023 15:21:39

In september 2022 kwam de overheid met een aantal plannen om de hoge energiekosten te drukken. Voor consumenten kwam er het prijsplafond, voor ondernemers werd de TEK (Tegemoetkoming Energiekosten) in het leven geroepen voor energie-intensieve bedrijven. De regeling is nog niet actief, maar er wordt steeds meer bekend over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming. Deze zetten we op een rijtje in dit artikel, zodat je op de hoogte bent voordat de TEK open gaat. 

Voor wie is de Tegemoetkoming Energiekosten?

De TEK is een regeling voor energie-intensieve bedrijven. Een bedrijf valt onder de categorie energie-intensief wanneer minimaal 7% van de omzet opgaat aan energiekosten. De regeling is ook toegankelijk voor stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die aan de voorwaarden voldoen. Om in aanmerking te komen voor TEK, moet een onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het bedrijf voldoet aan de Europese definitie voor mkb;
  • De onderneming is gevestigd in Nederland en staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • Zoals genoemd, moet de onderneming onder de zogenaamde categorie energie-intensief vallen. Dat houdt in dat de energiekosten minimaal 7% van de totale omzet zijn.

Dan zijn er ook nog een aantal aanvullende voorwaarden voor de TEK:

  • Wanneer je al een tegemoetkoming hebt gekregen vanuit het prijsplafond, dan wordt dat bedrag in mindering gebracht op de TEK-subsidie. Dat geldt ook voor de prijscompensatie van €190,- die in de maanden november en december van 2022 is uitgekeerd.
  • Lever je elektriciteit terug aan het net? Dan gaat dit van je verbruik af, dat wordt de standaard jaarinvoeding genoemd.

Berekening energie-intensiteitseis

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bepaalt of een onderneming voldoet aan de energie-intensiteitseis. Dat doen zij als volgt:

  • De RVO krijgt een schatting van het jaarverbruik van jouw onderneming via de netbeheerder. Ze ontvangen het standaard jaarverbruik (SJV) in m3 en de standaard jaarafname (SJA) in KwH;
  • Er wordt gekeken naar de gemiddelde prijs van energie, oftewel de zogeheten modelprijs van eind 2022. De modelprijs wordt bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Naar verwachting is deze binnenkort bekend;
  • Wanneer je volgens het standaard verbruik en afname én de modelprijs minimaal 7% van je omzet kwijt bent aan energiekosten, dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van deze kosten.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf?

Wil je weten of jouw onderneming in aanmerking komt voor de Tegemoetkoming Energiekosten? Neem dan contact op met de energiespecialist in jouw regio, we adviseren je graag!

Describe your image