Laat financiële steun overheid niet liggen

2 min lezen
5-mrt-2024 15:13:59

Nederland werkt hard aan een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Het beleid van de overheid om dit doel te halen is tweeledig. Enerzijds ontmoedigt zij het gebruik van fossiele energie door de prijzen daarvan te verhogen. Wie een hoge energierekening wil voorkomen, ontkomt dus niet aan duurzaam investeren. En juist deze investeringen stimuleert de overheid door subsidies en fiscale voordelen te verstrekken. Zonde om deze financiële steun te laten liggen.

Ontmoedigingsbeleid: energiebelasting gaat omhoog

Eén van de maatregelen om Nederland klimaatneutraal te maken, is het stoppen van het verbruik van aardgas. Bij de verbranding daarvan komt immers CO₂ vrij, slecht voor het milieu. Vanaf 2050 gaat gas in Nederland in de ban. Op de weg daar naartoe maakt de overheid het gasverbruik stapsgewijs duurder. Zo is het de bedoeling dat de energiebelasting op gas de komende jaren flink omhoog gaat:

Afbeelding blog week 4 maart

Meer kosten die stijgen 

Ook gaat de overheid energieleveranciers per 2026 verplichten om een deel van de inkoop van gas te vergroenen. Door schaarste zijn de prijzen van groen gas certificaten momenteel duurder dan het gas zelf. Je mag er vanuit gaan dat de energieleverancier een deel van de kosten die aan deze vergroening is verbonden, aan de klant gaat doorberekenen.

Daarnaast wordt het bestaande handelssysteem in emissierechten per 2027 aangevuld. In Nederland hebben op dit moment alleen de grootverbruikers van gas zogenaamde emissierechten nodig om CO₂ te mogen uitstoten. Per 2027 lanceert de overheid een nieuw systeem voor alle overige verbruikers van gas. De bedoeling is dat de energieleverancier de CO₂ die vrijkomt bij het gasverbruik van deze verbruikers gaat compenseren. Ook deze maatregel heeft een opwaarts effect op de gasprijs.

Vernieuwde energie hoofdinfrastctuur nodig

Gelet op de stijgende kosten ontkom je er als organisatie niet aan om te verduurzamen. De overheid zet vol in op elektriciteit. Congestie - het op veel plekken te volle elektriciteitsnet - zit hier nog wel in de weg. Met het oog hierop heeft de overheid begin maart het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) gepresenteerd. Dit programma laat zien welke nieuwe nationale energie-infrastructuur (denk aan de ruimte voor kabels, leidingen, batterijen, elektrolysers en flexibele centrales) nodig is richting 2050 en waar deze slim te plaatsen. Zodat de overheid eerder afspraken hierover kan maken met provincies, gemeenten, havenbedrijven en netbeheerders.

Subsidies bieden kansen 

Ondertussen gaat de verduurzaming door. Hiervoor stelt de overheid fiscale regelingen en subsidies beschikbaar. Het subsidielandschap is echter omvangrijk en complex, wat organisaties tegen kan houden. Zonde! Binnenkort publiceert Audax een whitepaper hierover. Verwacht geen opsomming van de honderden subsidies die er zijn. Wel krijg je een overzicht van de kansen die subsidies jouw organisatie bieden, inclusief aandachtspunten en tips voor een succesvolle aanvraag.

Wil je advies over jouw situatie? We helpen je er graag bij. 

CTA adviesgesprek aanvragen 530x632px